O Oddziale

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej udziela pomocy doraźnej chorym zgłaszającym do szpitala w stanie nagłego zagrożenia życia lub/i zdrowia. Zadaniem oddziału jest stabilizacja funkcji życiowych, wstępna diagnostyka i leczenie nagłych zachorowań, zatruć, urazów, a także pomoc ofiarom wypadków masowych i katastrof.

Najważniejszym zasobem oddziału jest kapitał ludzki, na który składa się zespół 120 pracowników w tym lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, rejestratorek, laborantek EKG, sekretarek oraz salowych. W ostatnich kilku latach zespół pracowników OKMR uległ znacznemu „odmłodzeniu”. Pod skrzydła doświadczonego personelu, z którego wiele osób jest związanych z oddziałem niemal od początku jego istnienia, trafili zdolni młodzi ludzie, którzy od początku, z wielką pasją i zaangażowaniem pracują na rzecz pacjentów i oddziału.

Od kwietnia 2017 do listopada 2018 roku oddział przeszedł gruntowny remont (zobacz galerię remontu). Nie tylko przebudowano i zmodernizowano istniejący obszar, 1 052,06 m2, ale dobudowano powierzchnię 772,7 m2, gdzie w chwili obecnej znajduje się obszar zabiegowy OKMR. Remont finansowany był ze środków UE w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”. Realizacja projektu w znaczący sposób poprawiła organizację i bezpieczeństwo pracy, usprawniła komunikację chorych i personelu, a także przyczyniła się do podniesienia jakości świadczonych usług. W Oddziale wydzielono wielostanowiskową salę TRIAGE w której prowadzi się wstępną kwalifikację chorych do poszczególnych kategorii pilności (od niebieskiej do czerwonej). Oddział posiada salę R, w której znajdują się dwa stanowiska resuscytacyjno-zabiegowe z najwyższej jakości sprzętem, w tym aparat typu Lucas do kompresji klatki piersiowej u chorych z zatrzymaniem krążenia. W Oddziale znajdują się ponadto 2 sale intensywnego nadzoru kardiologicznego, sala zabiegowa chirurgiczna, sala zabiegowa ortopedyczna oraz izolatka. Obecnie OKMR jest nowoczesnym, dobrze wyposażonym i bardziej przyjaznym miejscem zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu. Rocznie do Oddziału przyjmowanych jest ponad 50 tysięcy pacjentów.

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej jest także miejscem, w którym kształci się studentów medycznych kierunków studiów oraz uczestników zawodowych kursów specjalistycznych.

Od roku 2018 lekarzem kierującym Oddziałem Klinicznym Medycyny Ratunkowej jest Jakub Nożewski, specjalista medycyny ratunkowej i zarazem jej pasjonat. To właśnie dzięki jego pasji OKMR stale się rozwija, nie tylko realizując zadania w zakresie medycyny ratunkowej, ale również włączając się w akcje społeczne i pomocowe.