VI Konferencja PTPR – Krynica 2014 

Współpraca z jednostkami wyspecjalizowanymi.