Zdarzenie masowe – ćwiczenia w Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej

W dniach 22 listopada oraz 13 grudnia 2018 r. w Oddziale zostały przeprowadzone kolejne ćwiczenia symulacyjne ze zdarzenia masowego. W organizacji ćwiczeń współuczestniczyli studenci II roku Ratownictwa Medycznego CM oraz firma DUOMEDIC – Transport Medyczny.

Po raz kolejny doskonaliliśmy umiejętności organizacji i zarządzania w przypadku wystąpienia zdarzenia masowego, umiejętność segregacji, współpracy wszystkich jednostek szpitala oraz weryfikacji wewnętrznych procedur.

Studenci biorący udział w ćwiczeniach wykazali się niezwykłą pomysłowością zarówno podczas opracowywania scenariusza jak i charakterystyki obrażeń oraz symulacji stanów zagrożenia zdrowia i życia. Tym razem scenariusze zdarzenia masowego dotyczyły, w dniu 22 listopada zderzenia tramwaju z autobusem na Rondzie Jagiellonów, 13 grudnia bójki „kiboli” po meczu ligowym. Dodatkową trudnością w zdarzeniu z „kibolami” była agresja uczestników, która wymuszała zastosowanie w czasie ćwiczeń dodatkowych procedur.

Poszkodowani byli w różnym stanie – od najcięższych przypadków do lżej poszkodowanych: urazy wielonarządowe, złamania, obrażenia klatki piersiowej, głowy, nóż w brzuchu oraz wytrzewienie.

Dzięki współpracy z firmą transportowaną Duomedic, poszkodowani w kodzie czerwonym i żółtym zostali przywiezieni do szpitala ambulansem. Poszkodowani w kodzie zielonym zgłosili się do SOR samodzielnie.

Do pomocy w zabezpieczeniu poszkodowanych z oddziałów szpitalnych wezwano personel lekarski, pielęgniarski oraz pomocniczy. Utworzono zespoły urazowe, które zabezpieczały poszczególne obszary działania.

Ćwiczenia obserwowali wyznaczeni pracownicy oraz studenci, którzy przygotowali dokumentację fotograficzną i filmową z prowadzonych działań. Po ćwiczeniach wszystkie uwagi zostały zebrane i omówione.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę.