Zdarzenie masowe – ćwiczenia w Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej

 W dniach 23 i 30 listopada oraz 7 grudnia 2017 r. w naszym oddziale zostały przeprowadzone    ćwiczenia    symulacyjne   ze zdarzenia masowego. W organizacji ćwiczeń współuczestniczyli studenci II roku Ratownictwa Medycznego CM oraz firma  DUOMEDIC – Transport Medyczny.
Ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce skuteczności działań opisanych w Procedurze postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego, realnego sprawdzenia wewnętrznych procedur w zdarzeniu masowym a także doskonalenia umiejętności personelu z zakresu segregacji poszkodowanych podczas takich zdarzeń. W trakcie ćwiczeń doskonaleniu poddano również koordynację wszystkich działań: łączność wewnętrzną, współpracę z oddziałami, z ochroną szpitala, oraz komunikację z rodzinami pacjentów oraz osobami towarzyszącymi.
Ćwiczenia odbywały się w czasie normalnej, codziennej pracy oddziału, a szczegóły scenariuszy nie były znane personelowi.
Na potrzeby realizacji ćwiczeń wspólnie ze studentami, którzy później odegrali rolę pozorantów, opracowano trzy scenariusze zdarzeń masowych. Pierwsze zdarzenie dotyczyło zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie w wyniku uderzenia samochodu dostawczego w grupę osób stojących na przystanku autobusowym do szpitala przywieziono 15 osób, w tym 4 ciężko ranne. W drugim scenariuszu doszło do awarii i w następstwie tego, do wybuchu pieca w sklepie LIDL. Poszkodowanych zostało 15 osób, w tym 4 zostały przywiezione do OKMR w stanie ciężkim. Ostatni scenariusz dostarczył wszystkim najwięcej emocji. W trakcie zajęć dydaktycznych studenci kierunku Ratownictwa Medycznego zostali zaatakowani nożem przez swojego kolegę. Napastnik był pod wpływem dopalaczy. Łącznie 15 osób zostało poszkodowanych w tym 4 ciężko ranione nożem przez sprawcę.
W każdej z symulacji poszkodowani byli w różnym stanie – od przypadków najcięższych do lżej poszkodowanych. W zależności od scenariusza poszkodowani byli z urazami wielonarządowymi, złamaniami, obrażeniami klatki piersiowej, głowy, z poparzeniami różnego stopnia oraz ranami kłutymi ciała.
Poszkodowani w ciężkim stanie, dzięki współpracy z firmą transportowaną Duomedic, zostali przywiezieni ambulansami, inni dotarli do SOR samodzielnie. Przed przyjęciem do SOR została przeprowadzona segregacja medyczna – TRIAGE, czyli ocena poszkodowanych w zależności od stopnia obrażeń, parametrów życiowych, rokowania. Ważnym elementem ćwiczeń była identyfikacja ofiar. Całość ćwiczeń odbywała się w czasie rzeczywistym – do momentu zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych poszkodowanych i wdrożenia ratunkowych procedur diagnostyczno-terapeutycznych. W czasie dwóch godzin w stan podwyższonej gotowości postawiony został nie tylko szpitalny oddział ratunkowy, ale i cały szpital. Z oddziałów szpitalnych, do pomocy przy poszkodowanych, wezwano personel lekarski oraz pielęgniarski. Tym samym zostały utworzone zespoły urazowe, które zabezpieczały poszczególne obszary działania.

W czasie ćwiczeń personel musiał sprawdzić się także w kontaktach z pacjentami przywiezionymi w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego oraz osobami towarzyszącymi poszkodowanym. Zarówno jedni jak i drudzy swoim zachowaniem utrudniali personelowi niesienie pomocy a także przeszkadzali pracownikom rejestracji. W całym tym zamieszaniu zespół musiał przestrzegać wszystkich procedur i podejmować właściwe decyzje medyczne.
Ćwiczenia obserwowali wyznaczeni pracownicy, którzy notowali, czy wszystko przebiega zgodnie z procedurami. Obserwatorami byli również studenci, którzy przygotowali dokumentację fotograficzną i filmową z prowadzonych działań. Po ćwiczeniach wszystkie uwagi zostały zebrane i omówione. Wprowadzono też drobne poprawki w procedurach.
Podsumowując: ćwiczenia zakończyły się pozytywnym odczuciem. Dużym plusem, mimo, że wyczerpującym dla oddziału, było zorganizowanie trzech ćwiczeń w krótkich odstępach czasu. Był to bardzo duży wysiłek dla zespołu OKMR, ale dało to gwarancję uczestnictwa w ćwiczeniach znacznej części personelu medycznego oraz pozwoliło na bieżąco skorygować wychwycone niedociągnięcia oraz poprawić ergonomię pracy.

Ćwiczenia przeprowadza się nie po to, aby wypadły idealnie, ale po to, aby wyeliminować błędy w przyszłości.