II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

W dniu 2 czerwca 2017 r. w pięknym i nowoczesnym Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ratownictwo – wyzwania i możliwości”. Organizatorem konferencji był Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Konferencję Patronatem Honorowym objęli: Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, oraz Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy mgr Katarzyna Florek.
W konferencji udział wzięli: pielęgniarki, ratownicy, lekarze na co dzień związani z ratownictwem medycznym, studenci oraz sympatycy systemu. Swoją obecnością zaszczycił nas konsultant ds. Medycyny Ratunkowej, województwa kujawsko-pomorskiego dr Przemysław Paciorek.
Program konferencji obejmował 2 sesje wykładowe oraz 4 tematycznie powiązane z nimi sesje warsztatowe. Tematami przewodnimi konferencji były urazy czaszkowo-mózgowe oraz agresja pacjentów i ich rodzin w stosunku do personelu RM.
W I sesji, pod przewrotnym tytułem „Jak przeżyć uraz i nie stracić głowy?” przedstawiona została aktualna wiedza i zalecenia w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych. Po ciekawym, z historią w tle , wprowadzeniu, prelegenci przedstawili uporządkowany tematycznie panel: podsumowano obowiązującą wiedzę medyczną na temat urazów czaszkowo-mózgowych, omówiono postępowanie z pacjentem w ZRM, w SOR, oraz po przyjęciu na hospitalizację. Zwrócono również uwagę na nowoczesną metodę diagnostyczną, przy użyciu infrascanu, mogącą mieć zastosowanie w tego typu urazach. Mamy nadzieję, że zagadnienia poruszone w tym panelu przyczynią się do podniesienia jakości opieki nad pacjentami.

W II sesji pt. „Bezpieczeństwo własne ponad wszystko. Zadbajmy o nie”, skupiliśmy się na niezwykle istotnym problemie dla pracowników systemu ratownictwa – agresji pacjentów i osób im towarzyszących w stosunku do personelu medycznego. Obraz współczesnego agresora oraz próba zrozumienia przyczyny zjawiska agresji była zaledwie preludium do wystąpienia na temat terroru oraz spojrzenia na bezpieczeństwo własne jako priorytet. Na zakończenie sesji w niezwykle ekspresyjny sposób uświadomiono uczestnikom, że głowa i bezpieczeństwo to jedno, a zdrowy kręgosłup i zdrowy duch to drugie. …
W części warsztatowej konferencji uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w czterech warsztatach: praktycznej nauce nowatorskiej metody diagnostycznej mającej zastosowanie w urazach czaszkowo-mózgowych przy pomocy infrascanu, relaksujących a zarazem niezwykle inspirujących warsztatach z psychologiem, warsztatach firmy DS4MED podczas których odbiorcy otrzymali praktyczne wskazówki odnośnie radzenia sobie z agresywnym zachowaniem innych jak również z agresją własną. Można było również sprawdzić swoją skuteczność postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia przy użyciu fantomów nowej generacji wspierającej personel medyczny.
Organizację konferencji, jako oficjalni partnerzy wspomogli: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, ParaMedica Polska, Leardal Medical Polska, DuoMedic Transport Medyczny, Auxilium Ratownictwo Medyczne, Abena Polska Sp. Z o.o. oraz Bank Spółdzielczy w Koronowie.
Konferencja stanowiła znakomitą okazję do wymiany poglądów, doświadczeń a tym samym przyczyniła się do pogłębienia wiedzy. Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka była ciekawa i wpisała się w zapotrzebowanie wszystkich obecnych.
Wszystkim uczestnikom konferencji, sponsorom i partnerom składamy gorące podziękowania za udział w naszym przedsięwzięciu i okazane zaufanie.