O Oddziale

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej w naszym Szpitalu powstał w wyniku przekształcenia Izby Przyjęć działającej od początku funkcjonowania placówki. Zmiany te wiązały się z wprowadzeniem w Polsce systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Obecna organizacja Oddziału jest również efektem włączenia naszego Szpitala w struktury CM UMK w Toruniu.

W założeniach systemu zadaniem Oddziału jest udzielanie pomocy doraźnej chorym zgłaszającym się ze skierowaniem do szpitala, stabilizacja funkcji życiowych a także wstępna diagnostyka i leczenie nagłych zachorowań, zatruć oraz urazów u osób dorosłych a także pomoc ofiarom wypadków masowych i katastrof. Oddział pełni stały, 24-godzinny, dyżur internistyczny, chirurgiczny, neurochirurgiczny, neurologiczny, urazowy, laryngologiczny, okulistyczny oraz urologiczny. W ciągu doby Oddział udziela pomocy ponad stu osobom.

O realizację zadań w OKMR dba zespół składający się ze stu pracowników. Ich wykształcenie, wiedza i doświadczenie zawodowe zapewniają sprawne funkcjonowanie oddziału. Personel realizuje swoje zadania na najwyższym poziomie, zgodnie ze współczesnymi wymogami medycyny oraz standardami akredytacyjnymi, mając na uwadze dobro pacjenta, poszanowanie godności osobistej i praw zagwarantowanych “Kartą Praw Pacjenta”.

Oddział zajmuje pomieszczenia na parterze w gmachu głównym Szpitala. W części podziemnej, Oddział posiada własne pracownie diagnostyczne wyposażone w wysokiej klasy aparaturę medyczną, m.in. nowoczesny tomograf komputerowy i aparaty rentgenowskie.

Oddział dysponuje punktem lądowań dla śmigłowca.

Od roku 2008 oddział współpracuje z Katedrą i Kliniką Medycyny Ratunkowej i Katastrof CM UMK i uczestniczy w procesie dydaktycznym studentów.