Ćwiczenia ratownicze OKMR – maj 2015

15 maja w Harcerskim Ośrodku Wczasowym Krówka Leśna oraz przyległych terenach leśnych odbyły się ćwiczenia ratownicze współorganizowane przez Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej wraz z grupą ratownictwa medycznego Auxilium-Med Koronowo. Do akcji włączyły się ponadto: trzy zastępy straży pożarnej z Gminy Koronowo, Nadleśnictwo Różanna, Ogniwo Wodne Komendy Miejskiej Policji Bydgoszcz oraz samolot patrolowo-gaśniczy Dromader.
Ćwiczenia przebiegały według następującego scenariusza: Na terenie ośrodka dochodzi do wypadku – samochód osobowy uderza w domek letniskowy, w którym dochodzi do pożaru. Zarówno w samochodzie jak i w domku są poszkodowani. Pożar rozprzestrzenia się na tereny leśne odcinając lądową drogę ewakuacji rannych i wymusza ewakuację drogą wodną.
W czasie ćwiczeń wdrożono procedury ratownicze określone dla zdarzenia masowego. Wyznaczono strefę zagrożenia i wyznaczono punkty do segregacji rannych. Po udzieleniu pomocy medycznej i zabezpieczeniu poszkodowanych przeprowadzono ich ewakuację drogą wodną.
Akcja pozwoliła sprawdzić, jakie są mocne i słabsze strony współpracy między różnymi służbami i jednostkami biorącymi w niej udział, a także zobrazować jak duże zasoby sił i środków systemu ratownictwa medycznego można uruchomić w przypadku potencjalnego, realnego zagrożenia tego typu.