W dniu 13 maja 2016 r., w Pieczyskach, nad Zalewem Koronowskim, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ratownictwo – wyzwania i możliwości”. Organizatorem konferencji był Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

W konferencji udział wzięli praktycy związani z systemem ratownictwa medycznego: pielęgniarki, ratownicy, lekarze a także studenci ratownictwa medycznego. Gościem spotkania był konsultant ds. Medycyny Ratunkowej, województwa kujawsko-pomorskiego dr Przemysław Paciorek.

Konferencja, zorganizowana po raz pierwszy, dała możliwość spotkania się, integracji oraz wymiany doświadczeń.

Tematyka konferencji została przedstawiona w dwóch sesjach. W I sesji pt. ”Diagnostyka w ratownictwie – nie bójmy się jej” dominowały zagadnienia z szeroko pojętej medycyny ratunkowej. Na początek dygresje historyczne na temat medycyny ratunkowej przybliżyły uczestnikom sylwetkę Jędrzeja Śniadeckiego, urodzonego w Żninie, polskiego współtwórcę medycyny ratunkowej. W dalszej części poruszono niezwykle istotną problematykę błędów segregacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych na poziomie SOR a także algorytmy postępowania i badanie fizykalne pacjentów z urazami jamy brzusznej. Sesja zakończyła się przedstawieniem możliwości praktycznego wykorzystania sonostetoskopu na poziomie przedszpitalnym oraz badań w diagnostyce urazów.

W II sesji pt. „Czasami proste rzeczy są najtrudniejsze”, mieliśmy okazję przekonać się, że proste rzeczy są naprawdę trudne. Segregacja pacjentów w SOR, techniki EKG, przenoszenie, ewakuacja i transport pacjentów a także kluczowa rola komunikacji wśród personelu medycznego. Poruszono także problem dyskryminacji pacjentów w podeszłym wieku przez personel medyczny.

W części warsztatowej konferencji zatytułowanej „Diagnostyka na żywo” uczestnicy zmierzyli się z praktycznym wykonywaniem EKG, USG Fast oraz zaopatrywaniem i szyciem ran.

Temat przewodni konferencji, „Ratownictwo – Możliwości i wyzwania”, pokazał nam jak wielki potencjał niesie ze sobą ratownictwo medyczne. I to wszystko jeszcze przed nami.

Organizację konferencji, jako oficjalni partnerzy wspomogli: Starosta Bydgoski, Gmina Koronowo, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Domy Wczasowe WAM, Grupa Medyczna, Internetowy Sklep Ratowniczy Trzy Pióra, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej Kolorektalnej i Onkologicznej oraz SKN Dydaktyki Ratownictwa i Fizjoterapii Pourazowej.

Wszystkim uczestnikom konferencji, sponsorom i partnerom składamy gorące podziękowania za udział w naszym przedsięwzięciu i okazane zaufanie.